پیرنگ خوانی خوانش دوم | کتاب
برگزارکننده رویداد:

زنجیره فرهنگی هنری ایوان

زمان: 18:00 الی 19:30
تاریخ: ۱۴۰۰/۰۹/۰۹
ظرفیت باقی مانده: 0 نفر
ظرفیت ثبت نام برای این رویداد به اتمام رسیده است
توضیحات

 پیرنگ خوانی

خوانش دوم | کتاب "معماری اختیار یا سرنوشت" از لئون کرییر

سه شنبه ها، ساعت ۱۸

اصفهان، خانه تاریخی صفوی

....

"معماری اختیار یا سرنوشت"

ما معماران معمولا بیش از آنکه مسائل بناها و شهرها را به زبان معمارانه بررسی کنیم، سعی داریم تا آن مسائل را خارج از حوزه معماری ببریم و به مراتب بازگشت به امرطراحی در این رفت و برگشت خود یک مسئله یا شاید یک بحران برای طراح است. در این کتاب لئون کرییر به زبان معمارانه، سعی دارد تا مسائل بناها و شهرها را روشن، ریشه یابی و در نهایت راه حل های طراحانه ارائه دهد.

ما در این دوره ۱۰ هفته ای سعی داریم تا به بهانه خوانش کتاب "معماری اختیار یا سرنوشت" کمی نسبت به مسائل بناها و شهرهایمان حساس تر شویم. البته نه به این معنی که چیزی از جایی دیگر به وضعیت اکنون خودمان نسبت دهیم بلکه صرفا آشنایی با نوعی از مسئله پردازی است.