پایداری، انرژی و خاک
برگزارکننده رویداد:

پژوهشکده معماری خاک هورنه

زمان: 9:00 الی 18:00
تاریخ: ۱۳۹۹/۰۸/۱۵ الی ۱۳۹۹/۰۸/۱۶
ظرفیت باقی مانده: 0 نفر
ظرفیت ثبت نام برای این رویداد به اتمام رسیده است
توضیحات

توضیحات