آیین اختتامیه اولین دوره جایزه مبلمان
برگزارکننده رویداد:

زنجیره فرهنگی هنری ایوان

زمان: 20:00 الی 21:30
تاریخ: ۱۳۹۹/۰۵/۰۵
ظرفیت باقی مانده: 0 نفر
ظرفیت ثبت نام برای این رویداد به اتمام رسیده است
توضیحات