افتتاحیه نمایشگاه جایزه مبلمان
برگزارکننده رویداد:

زنجیره فرهنگی هنری ایوان

زمان: 18:00
تاریخ: ۱۳۹۹/۰۴/۰۵
ظرفیت باقی مانده: -2 نفر
ظرفیت ثبت نام برای این رویداد به اتمام رسیده است

SEAT PRIZE